2020. március 31., kedd , Árpád

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz

Név

terkozVarga Attila

E-mail(ek)

terkoz

varga.attila@ofi.hu

Születési dátum

terkoz1974. június. 4.

 

 

Előző
munkahelyek

 

 

 

Időtartam

terkoz2000 -

Munkáltató

terkozOrszágos Közoktatási Intézet 2007-től Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Tevékenység típusa,
ágazat

terkozTudományos kutatás, fejlesztés

Foglalkozás,
beosztás

terkozTudományos munkatárs,, 2006-tól tudományos főmunkatárs

Főbb tevékenységek
és feladatkörök

terkozKörnyezeti és természettudományos neveléssel összefüggő kutatások
fejlesztések, nemzetközi együttműködések koordinálása

 

 

Időtartam

terkoz1998 - 2000

Munkáltató

terkozBerzsenyi Dániel Főiskola

Tevékenység típusa,
ágazat

terkozOktatás

Foglalkozás, beosztás

terkozTanszéki munkatárs

Főbb tevékenységek
és feladatkörök

terkozPszichológiai és környezeti nevelési stúdiumok oktatása

 

Oktatás és
Képzés

 

Időtartam

terkoz1992 - 1997

Oktatást/képzést
nyújtó szervezet
neve és típusa

terkozELTE BTK

Érintett főbb
tárgyak/készségek

terkozPszichológia

Elnyert képesítés
megnevezése

terkozPszichológus, pszichológia szakos középiskolai tanár 

Országos besorolás
szerinti szint

terkozEgyetemi végzettség

 

 

 

 

Időtartam

terkoz1995 - 1999

Oktatást/képzést
nyújtó szervezet
neve és típusa

terkozELTE TFK

Érintett főbb
tárgyak/készségek

Biológiaterkoz

Elnyert képesítés
megnevezése

terkozBiológia szakos általános iskolai tanár

Országos besorolás
szerinti szint

terkozFőiskolai végzettség

 

 

Időtartam

terkoz2000 - 2005

Oktatást/képzést
nyújtó szervezet
neve és típusa

terkozELTE BTK, PhD képzés

Érintett főbb tárgyak/készségek

Pedagógiaterkoz

Elnyert képesítés megnevezése

terkoz-

Országos besorolás szerinti szint

terkozPhD fokozat

 

Egyéni készségek
és képességek

 

Anyanyelv

terkozMagyar

Egyéb nyelvismeret

terkozAngol

Olvasási készség

Kitűnőterkoz

Íráskészség

terkoz

Beszédkészség

terkozKitűnő

 

 

Szociális készségek
és képességek

terkozegyüttműködési készség, kommunikációs készség szóban és írásban
magyar és angol nyelven, közös munka multikulturális környezetben
terkoz(ENSI, SEED koordináció)

Szervezési
készségek
és képességek

 terkozSzervezetek megalakítása, projektek menedzselése, hazai
terkozés nemzetközi együttműködések koordinálása

Pszichodiák Alapítvány létrehozása , Doktoranduszok
Országos szövetségében elnökségi tagság,
Ökoiskola-Hálózat koordinálása, kutatási- fejlesztési projektek
vezetése az OKI-ban és a KÖRLÁNC-ban, OECD-ENSI és Comenius
3 hálózat (SEED) magyarországi koordinálása, konferenciák s
zervezése (pl.: ENSI-SEED konferencia), egyéb rendezvények
szervezése (táborok)

Technikai
készségek és
képességek

Felhasználói szintű Word, Excell, Spss, Internet Explorer, terkozPowerPoint ismeret. Fényképezés, (hobbi)
Kertészkedés, építési, épületgépészeti munkák (családi tapasztalat)Művészi készségek
és képességek

terkoz-Egyéb készségek és
képességek

terkozterápiás készség: szenzoros integrációs és logoterápiás képzésVezetői
engedély(ek)

terkozB kategóriaKiegészítő
információk

terkoz

Részvétel a környezeti nevelési kerettantervi segédlet,
mintaprogramok megírásában

terkozPublikációs tevékenység:

  • Kutatási Új Pedagóiai Szemle, Fejlesztő Pedagógia
  • fejlesztési publikációk: KÖRLÁNC
  • könyvszerkesztés KÖRLÁNC, Magyar Környezezeti Nevelési Egyesület, OKI
  • honlapszerkesztés www.okoiskola.hu
 

Mellékletek

terkozFontosabb Publikációk Listája


terkozVarga Attila: 13-16 éves diákok környezeti attitűdjei és ismeretei In: Fejlesztő Pedagógia 1997/4-5 81-86. o.

Varga Attila:Hungarian adolescents' environmental knowledge and attitudes.

Az International Association for Cognitive Education hatodik konfe

renciáján (Stellenbosch 1997 június 28- július 3) bemutatott poszter

Havas Péter-Varga Attila: Pedagógusok a környezeti nevelésről

In: Új Pedagógia Szemle XLIX évf. 5. szám 1999. május, 96-105. o.

Varga Attila: Az eredményes környezeti nevelés lehetséges útja – Összehasonlí

tó vizsgálat a "Természettudományokkal Európán keresztül" program kapcsán In:Új Pedagógiai Szemle XLIX. évf 9. szám 111-118.

Nyíratiné Németh Ibolya -Varga Attila (szerk): Bimbó Boci bóklászása

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2002.

Varga Attila: A magyarországi Ökoiskola Hálózat In: Mihály Ildikó (szerk):

Környezeti nevelési együttműködés Országos Közoktatási Intézet 2002

79-97. o.

Varga Attila: A környezeti nevelés helyzete a magyar közoktatásban: A II.

országos Neveléstudományi konferencián bemutatott poszter 2002. november 24.

Varga Attila: Mitől zöldülnek az iskolák? előadás az „Iskolánk zöldítése” műhely-konferencián 2002. november 15. Nagykovácsi.

Varga Attila: Lehet-e hatása a felnőttoktatásnak az ökológiai lábnyomra? In:

Módszertani stratégiák 5. Országos Közoktatási Intézet, 2003.

Kerber Zoltán – Varga Attila Tanítás és tanulás tanárszemmel: A tantárgyak helyzetéről készített felmérés tanulságai az általános iskolák felső tagozatában

http://www.oki.hu/cikk.php?kod=kerdoives-Tobbek-Tanitas.html

Havas Péter - Varga Attila A tanulásfejlesztés elemei, előadás Tanuló felnőtt- felnőtt tanuló c. Felnőttoktatási Akadémián, Gyula 2003. szeptember 11-én

Attila Varga & Komlosne Bereczky Reka: Hungary: Eco-schools  In: Networks as Support structure for Quality Development in Education, Center for Shool Development Austrian Federal Ministry for Education Science and culture, Klagenfurt 2003 pp 85-101.

Havas Péter – Széplaki Nikolett – Varga Attila  A környezeti nevelés magyarországi gyakorlata In: Új Pedagógia Szemle 2004. január 12-25 o.

Csobod Éva – Varga Attila (szerk.): Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004.

Albert Judit és Varga Attila (szerk.): Lépések az ökoiskola felé: OKI, Budapest, 2004

Varga Attila: Nemzetközi környezeti nevelési projektek: Elõadás a VIII. Országos Projektpedagógiai Konferencián, Kecskemét, 2005. március 17. 

Attila Varga: The State of Art on Environmental Education- an international review In: Mayer, M and Mogensen, F. (eds) (2005). : ECO-schools: trends and divergencies, Austrian Federal Ministry of Education Science and Culture 2005, Vienna, Austria pp 42-52

Nikolett Széplaki and Attila Varga: National reports on eco-school initiatives –Hungary In: Mayer, M and Mogensen, F. (eds) (2005). : ECO-schools: trends and divergencies, Austrian Federal Ministry of Education Science and Culture 2005, Vienna, Austria pp 233-254

Havas Péter - Varga Attila: A fenntartható fejlődés iskoláinak kialakítása, In: Új Pedagógiai Szemle 2005. december, pp. 45-64.

http://www.oki.hu/cikk.php?kod=2005-12-ta-Tobbek-Fenntarthato.html

Attila Varga, Magda Gulyas: Odnos do okolja ali družbena zavest? In: Okoljska vzgoja v šoli, 2005/VII pp. 17-20.

Varga Attila: Pszichológia a fenntarthatóságért In: Pszichológia 2006/ 1 pp. 187-206.

Varga Attila (szerk.) : Tanulás a fenntarthatóságért, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006

Varga Attila: Diákok környezeti attitûdjei In: Iskolakultúra 2006/9. pp. 58-65

Pierre Clément, Graca Carvalho, Mondher Abrougui, Iman Khalil, Mame Seyni Thiaw, Valdiodio Ndiaye, Attila Varga, and Franz Bogner: Difference in Values Associated To Biology Health and Environmental Questions among France, Portugal, Hungary, Senegal, Lebanon and Tunisia In: Suan Yoong at al (Eds): Proceeding of 12th IOSTE Symposium 31st Aug –5th Sept 2006, Penang, Malaysia pp. 149- 152

Adrienne Ortmann-Ajkai– Attila Varga: School-initiated local sustainability projects in co-operation with an interactive national biodiversity database. Keynote contribution to: Actions for the 2010 biodiversity target in Europe: How does research contribute to halting biodiversity loss? E-Conference 25th September- 13th October 2006 http://www.nbu.ac.uk/biota/e-conference.htm (2006. október 18.)

Attila Varga, Mária Fûz Kószó, Michela Mayer and Willy Sleurs: Developing teacher competences for education for sustainable development through reflection: the Environmental and School Initiatives Approach: In: Journal of Education for Teaching Volume 33, Number 2. May 2007, pp. 241-257


 


A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.